Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej powstała 1 września 1951 roku na nowo utworzonym Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Od początku istnienia Katedry pracownicy przykładali duże znaczenie do stworzenia właściwej bazy do prowadzenia badań naukowych. W 1952 roku utworzono w Gorzyniu Stację Doświadczalną Żywienia Zwierząt natomiast w 1958 roku powołano Stację Doświadczalną w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Brodach.

Problematyka badawcza Katedry dotyczy żywienia zwierząt gospodarskich oraz amatorskich. Badania prowadzone w ostatnim dwudziestoleciu poruszały wpływu różnych poziomów, oraz źródeł białka i energii na przemiany azotowo-energetyczne. Żywienia mineralnego zwierząt. Metod konserwacji pasz objętościowych. Obecnie Katedra prowadzi szereg badań nad dodatkami paszowymi będącymi potencjalnymi zamiennikami antybiotykowych stymulatorów wzrostu. Wpływu diety na mikroflorę przewodu pokarmowego oraz produkty fermentacji mikrobiologicznej.

W 50-letniej historii Katedry realizowano bogaty program dydaktyczny prowadząc zajęcia dla słuchaczy studiów dziennych, zaocznych, doktoranckich, podyplomowych oraz specjalistycznych kursów zawodowych.

Założycielem i długoletnim kierownikiem Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej był prof. Kazimierz Gawęcki.

W styczniu 2007 roku budynkowi, w którym mieści się Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy poświeconej pamięci Profesora oraz nadanie gmachowi imienia Kolegium Kazimierza Gawęckiego.


 

Galeria